FUGLELUND NATURCENTER

LEARN MORE

HISTORIEN OM FUGLELUND 


HVEM ER VI 

FUGLELUND - naturen kalder på dig 


Fuglelund Naturcenter ideen blev til i september 2021 - Fuglelund lå lidt forsømt og forladt .... men lå bare og ventede på at vi nu skulle se hvad den kunne bliver til 

Ideen sprang ud fra da Markus viser stedet til Gaby og hun får den ide om at de STORE naturprojekter ikke giver mening, hvis vi ikke tænker på næste generation ... 

Tanken om at genetablering til naturen hos børn, unge og familier er nøglen til en bedre forståelse for hvordan vi kan passe på vores natur.

"Oplysning til oplivning" var der en der engang  sagde - men hvilken der kommer først ved vidst ingen - men mon ikke oplivning er den første...? citat fra "Niels Holck - bestyrelsesmedlem af foreningen Fuglelund.

FORENINGEN FUGLELUND

FORENINGENS BESTYRELSE 

FORMAND: Claus Krag - leder på , tidligere økologisk landmand og har derfor meget erfaring omkring jordbrug og beplantning.  Claus er også Fuglelunds handymand og kan så derfor også rigtig meget med en traktor og andre store maskiner.


NÆSTFORMAND: Linda Friis - Lærer på Løjt Kirkeby skole, har natur/teknik faget og er udeskoleambassadør for Aabenraa kommune. Derudover er Linda fantastisk til at formidle både til børn og voksne. Linda har en super natur-forståelse og har meget erfaring med vandring og naturmad.


MEDLEM: Niels Skov - lærer på Aabæk efterskole med speciale i jagt og fiskerilinjen. Så er Niels meget natur-interesseret og fuld af super gode og smarte ideer i forhold til formidling i forhold til biodiversitet.


MEDLEM: Henriette Rask - speciallærer på Fjordskolen, hvor de kører en "livsmester" ( børn kan lære meget i samspil med naturen) derudover er hun naturfamilie ambassadør og er primusmotor for familie arrangementer på Fuglelund. 


MEDLEM: Jette  - i bestyrelsen i Naturfredningsforeningen Aabenraa - Jette har meget erfaring omkring naturen og regler og love omkring fredninger og hvordan vi generelt passer bedre på den danske natur.


MEDLEM: Niels Holck - Rektor og Tidligere højskoleforstander - vores klippe i forhold til foreningsorganisering og så har han 92 års livserfaring. 

FUGLELUND NATURCENTER

GABY SCHEEL 


Gaby er sammen med Markus Jebsen stifter af Fuglelund Naturcenter - sammen vil vi oplyse folket omkring biodiversitet og give mulighederne for at skabe en genetablering til naturen. 

Vi vil også gennem foreningen, naturcenteret og naturpuljen give folket muligheden for at hjælpe naturen på vej, så vi i fællesskab løfter opgaven sammen.

Gaby er 43 år og er mor til tre - Gaby er uddannet folkeskolelærer og arbejder som pædagogisk konsulent for Sund Skole Aabenraa 2025

Gaby bor fast på Fuglelund og leder stedet hver dag, samt er hun ansvarlig for at vedligeholde huset og og få drift ind til Fuglelund .Vores samarbejdspartnere